ACTH

349 kr

ACTH

Adrenokortikotropt hormon (ACTH) är ett hormon som produceras av hypofysen och spelar en avgörande roll i att reglera produktionen av kortisol från binjurarna. En ACTH-analys används för att utvärdera hypofysens och binjurarnas funktion, särskilt vid utredning av tillstånd som Cushing's syndrom, Addison's sjukdom och andra hormonella störningar. Höga eller låga nivåer av ACTH kan indikera olika medicinska tillstånd, medan normala värden tyder på en balanserad hormonproduktion.

Vad är ACTH?

Adrenokortikotropt hormon (ACTH) är ett peptidhormon som utsöndras av hypofysens framlob. Dess huvudsakliga funktion är att stimulera binjurarna att producera och frisätta kortisol, ett viktigt hormon för kroppens stressrespons, metabolism och immunsystem.

Funktioner av ACTH:

Användningsområden för ACTH-analys:

Betydelsen av ACTH-värden

ACTH-värden i blodet kan variera beroende på dygnsrytmen, stressnivåer och underliggande medicinska tillstånd. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga ACTH-värden

När ACTH-värdena är förhöjda, kan det indikera följande tillstånd:

Låga ACTH-värden

Låga ACTH-värden kan indikera följande tillstånd:

Normala ACTH-värden

Normala ACTH-värden varierar beroende på laboratoriets referensintervall och tid på dagen, men generellt anses följande nivåer vara normala:

Normala värden tyder på en balanserad produktion av ACTH och kortisol, vilket är viktigt för kroppens stressrespons och metabolism.