Uplifes Köpvillkor

Uplife är en digital hälsoprodukt som tillhandahålls av Bosh Health AB ("vi", "oss", "vår"). Vi är engagerade i att skydda din integritet och behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och denna sekretesspolicy. Uplife erbjuder blodprov till privatpersoner och företag. Vi samarbetar med ett flertal underleverantörer för både provtagning och biomedicinska analyser. För att kunna använda Uplife så måste du:

För det fall du som kund har skyddade personuppgifter som innebär att ditt namn och din adress skyddas i folkbokföringsregistret, du har en sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter kan du inte använda Uplifes tjänster. För Uplife är behandlingen av dina personuppgifter central och vi eftersträvar ett hundraprocentigt skydd av dina personuppgifter. Eftersom våra tjänster innebär att dina personuppgifter behandlas av Uplifes personuppgiftsbiträden, såsom laboratorier och IT-leverantörer, kommer dina personuppgifter behandlas av dessa för att vi ska kunna utföra tjänsten. Alla våra personuppgiftsbiträden har utfäst sig att behandla dina personuppgifter med sekretess men bara risken att en kund med skyddade personuppgifter kan exponeras för en tredje part, vilken inte ska se dina personuppgifter, gör att vi inte kan erbjuda vår tjänst till dig. Uplife förbehåller sig rätten till prisändringar och står inte ansvariga vid fel som kan härröras till Laboratorium som används för provtagning och analys. Uplife reserverar sig även för eventuella fel i produktinformation. Det går inte att fastställa att man är frisk eller sjuk bara genom att studera blodprov. Vidare finns det möjlighet att resultat av olika anledningar är missvisande eller att de prov som tagits ej ger en rättvisande bild av situationen. Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård eller av att träffa en läkare skall du uppsöka sjukvård på samma grund som om du ej haft någon information via tester gjorda med Uplife. Uplife är inte ett substitut till traditionell sjukvård utan ett komplement. Uplife följer konsumentköplagens (1990:932) regleringar samt övriga lagar som reglerar konsumenters köp i ett konsumentförhållande.

Din integritet

Se vår integritetspolicy.

Betalsätt och avgifter

Uplife använder Klarnas betalningstjänst. Klarna uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig.

Betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

Det kostar inget att använda Klarna. Eventuella skatter eller avgifter (som tex förseningsavgifter och dröjsmålsränta vid fakturabetalning) kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Stripe kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds. För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår integritetspolicy. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

Prenumerationer på våra hälsokontroller

Vid köp av årligt test startar du en prenumeration där du årligen köper ett test till ett rabatterat pris. Pris och rabatt kommuniceras vid prenumerationens start. Prenumerationen förnyas årligen och automatisk betalning via Stripe sker. Du avslutar din prenumeration genom att kontakta Uplife. Vid eventuella prisförändringar kommer ett nytt godkännande via Stripe att begäras. Om godkännande inte ges kommer prenumerationen avslutas.

Din ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar efter beställning (“köptillfället”). Ångerfristen löper ut 14 dagar efter köptillfället. Vill du utöva ångerrätten ska du kontakta Uplife. Uplife tar ut en administrativ avgift på 250kr. Vid utövad ångerrätt enligt detta avtal kommer återbetalning att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att utöva ångerrätten. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv använde vid köp, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.

Remissens giltighet

Din remiss är giltig 3 månader efter köptillfället. Det vill säga, om du inte gått till provtagning innan denna tid passerat förfaller köpet och remissen upphör att gälla.

Reklamation

Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten ber vi dig kontakta Uplife. Om proverna förolyckats eller på annat sätt blivit oanvändbara så får du ett nytt test i ersättning.

Tillgänglighet

Uplife ansvarar för att bolagets tekniska lösningar skall vara tillgängliga under dygnets alla timmar. Med tekniska lösningar avses de webbapplikationer där du kan aktivera köpta hälsokontroller samt ta del av provsvar med läkarkommentar.

Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt avbryta tillgängligheten av bolagets tekniska lösningar för systemunderhåll och service ändamål

Våra priser

Våra priser för analyser anges i svenska kronor och moms är inte tillämpligt eftersom våra analyser betraktas som medicinska tjänster.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller kommentarer om våra köpvillkor eller vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på följande mail: info@uplife.se