ALAT

99 kr

Leverprov

269 kr

ALAT

ALAT, eller alaninaminotransferas (även kallat SGPT, serum glutamic-pyruvic transaminase), är ett enzym som främst finns i levern. En ALAT-analys mäter nivåerna av detta enzym i blodet och används för att diagnostisera och övervaka leverfunktion och leverskador. Höga nivåer kan indikera leverproblem, medan normala värden tyder på att levern fungerar korrekt.

Vad är ALAT?

ALAT är ett enzym som spelar en viktig roll i aminosyrametabolismen. Det finns i höga koncentrationer i levern och i mindre mängder i andra vävnader, såsom njurarna, hjärtat och musklerna. När leverceller skadas, frisätts ALAT i blodomloppet, vilket gör att nivåerna i blodet stiger.

Funktioner av ALAT:

Användningsområden för ALAT-analys:

Betydelsen av ALAT-värden

ALAT-värdena i blodet kan variera beroende på ålder, kön och individuella faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga ALAT-värden

När ALAT-värdena är förhöjda, kan det indikera följande tillstånd:

Låga ALAT-värden

Låga ALAT-värden är generellt inte kliniskt signifikanta och är sällan ett tecken på sjukdom. De kan dock förekomma i följande situationer:

Normala ALAT-värden

Normala ALAT-värden varierar beroende på ålder och kön, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala värden tyder på att levern fungerar korrekt och att det inte finns någon pågående cellskada i levern.