Albumin

279 kr

Albumin

Albumin är det mest rikliga proteinet i blodplasman och spelar en avgörande roll i många fysiologiska processer, inklusive transport av hormoner, vitaminer och läkemedel i blodomloppet, samt upprätthållandet av osmotiskt tryck som påverkar blod- och vätskebalansen i kroppen. Analyser av albuminnivåer används ofta för att utvärdera näringsstatus, leverfunktion och njurfunktion. Denna analys kan ge viktig information om en rad tillstånd, från kroniska sjukdomar till akuta medicinska tillstånd.

Vad är Albumin?

Albumin är ett protein som produceras i levern och är viktigt för att bibehålla kolloidosmotiskt tryck, vilket förhindrar läckage av blodserum och dess innehåll från blodkärlen till andra vävnader. Det binder också vatten, kationer (som natrium, kalium och kalcium), fettsyror, hormoner, bilirubin och läkemedel. Dess huvudfunktioner inkluderar transport av molekyler genom blodet och reglering av blodets pH-värde.

Normala, låga och höga värden

Normala värden: Normala albuminnivåer i blodet ligger vanligtvis mellan 3,5 och 5,0 gram per deciliter (g/dL). Dessa nivåer indikerar god leverfunktion och adekvat näringsintag.

Låga värden: Låga albuminvärden, även kända som hypoalbuminemi, kan indikera en rad olika hälsoproblem. Orsakerna kan inkludera levercirros, njursjukdomar där protein förloras i urinen (som i nefrotiskt syndrom), inflammatoriska tillstånd, undernäring, och gastrointestinala störningar där proteinabsorptionen är nedsatt. Låga albuminnivåer är associerade med ökad risk för utveckling av ödem eftersom blodets osmotiska tryck minskar och tillåter vätska att ansamlas i vävnaderna.

Höga värden: Höga albuminnivåer är mindre vanliga men kan förekomma, oftast som ett resultat av uttorkning där blodets proteinkoncentration ökar tillfälligt. Det är sällsynt att se patologiskt förhöjda albuminnivåer och de kräver vanligtvis ytterligare utredning för att identifiera underliggande orsaker som till exempel svår dehydrering.

Albuminanalys är en kritisk komponent i diagnostik av medicinska tillstånd och övervakning av patienters allmänhälsa, särskilt för de med kroniska lever- eller njursjukdomar eller för de som riskerar undernäring. Regelbunden mätning av albuminnivåer kan hjälpa till med tidig upptäckt av potentiella hälsoproblem och möjliggöra snabb och effektiv behandling. Att upprätthålla optimala albuminnivåer är avgörande för att bevara kroppens vätskebalans och den allmänna hälsan.