ALP

149 kr

Leverprov

269 kr

ALP

ALP, eller alkaliskt fosfatas, är ett enzym som finns i flera av kroppens vävnader, främst i levern, gallgångarna och benen. En ALP-analys mäter nivåerna av detta enzym i blodet och används för att diagnostisera och övervaka lever- och bensjukdomar samt gallvägsproblem. Höga nivåer kan indikera olika hälsoproblem i levern eller skelettet, medan låga eller normala värden ger en indikation på att dessa organ fungerar korrekt.

Vad är ALP?

ALP är ett enzym som spelar en viktig roll i kroppens metabolism. Det är särskilt koncentrerat i levern, gallgångarna, benen, njurarna och tarmen. ALP är viktigt för nedbrytningen av proteiner och för transporten av näringsämnen genom cellmembran. När celler i dessa vävnader skadas eller har en högre omsättningshastighet, som vid tillväxt eller sjukdom, frisätts ALP i blodet.

Funktioner av ALP:

Användningsområden för ALP-analys:

Betydelsen av ALP-värden

ALP-värdena i blodet kan variera beroende på ålder, kön och individuella faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga ALP-värden

När ALP-värdena är förhöjda, kan det indikera följande tillstånd:

Låga ALP-värden

När ALP-värdena är låga, kan det indikera följande tillstånd:

Normala ALP-värden

Normala ALP-värden varierar beroende på ålder och kön, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala värden tyder på att lever, gallgångar och ben fungerar korrekt och att det inte finns någon pågående skada eller sjukdom i dessa organ.