ANA

395 kr

ANA

Antinukleära antikroppar (ANA) är autoantikroppar som riktar sig mot komponenter i cellkärnan. ANA-analys används främst för att diagnostisera autoimmuna sjukdomar som systemisk lupus erythematosus (SLE), reumatoid artrit och andra bindvävssjukdomar. Höga nivåer av ANA kan indikera närvaron av dessa sjukdomar, medan låga eller negativa nivåer tyder på avsaknad av sjukdom eller remission.

Vad är ANA?

ANA är antikroppar som riktar sig mot olika strukturer i cellkärnan. Närvarande i blodet hos personer med vissa autoimmuna sjukdomar, kan ANA påverka cellernas funktion genom att binda till kärnmaterial och utlösa inflammatoriska processer.

Funktioner av ANA-analys:

Användningsområden för ANA-analys:

Betydelsen av ANA-värden

ANA-värden rapporteras som positiva eller negativa och vid positiva resultat kan de kvantifieras för att ange antikroppstiternivåer. Värdena kategoriseras som höga, låga eller normala.

Höga ANA-värden

Höga ANA-värden indikerar ofta närvaron av en autoimmun sjukdom. Titernivån (antalet antikroppar) kan också hjälpa till att bedöma sjukdomens svårighetsgrad.

Låga ANA-värden

Låga ANA-värden kan förekomma hos patienter med mildare former av autoimmuna sjukdomar eller i de tidiga stadierna av sjukdomen.

Normala ANA-värden

Normala ANA-värden innebär att inga detekterbara nivåer av ANA finns i blodet. Detta kan tyda på: