ANCA

599 kr

ANCA

Antineutrofil cytoplasmatisk antikropp (ANCA) är en typ av autoantikropp som riktar sig mot proteiner i cytoplasman hos neutrofiler. ANCA-analys används främst för att diagnostisera och övervaka vissa autoimmuna sjukdomar, särskilt vaskuliter som granulomatös polyangiit och mikroskopisk polyangiit. Höga nivåer av ANCA kan indikera närvaro av dessa sjukdomar, medan låga eller negativa nivåer tyder på avsaknad av sjukdom eller remission.

Vad är ANCA?

ANCA är autoantikroppar som angriper specifika proteiner i cytoplasman hos neutrofiler, en typ av vita blodkroppar. Det finns två huvudtyper av ANCA baserat på de målproteiner de binder till:

C-ANCA (cytoplasmatisk ANCA): Riktar sig främst mot proteinase 3 (PR3).

P-ANCA (perinukleär ANCA): Riktar sig främst mot myeloperoxidas (MPO).

Funktioner av ANCA-analys:

Användningsområden för ANCA-analys:

Betydelsen av ANCA-värden

ANCA-värden rapporteras som positiva eller negativa, och vid positiva resultat kan de kvantifieras för att ange antikroppstiternivåer. Värdena kategoriseras som höga, låga eller normala.

Höga ANCA-värden

Höga ANCA-värden, särskilt höga titrar av C-ANCA eller P-ANCA, indikerar ofta närvaron av en autoimmun sjukdom.

Låga ANCA-värden

Låga ANCA-värden kan tyda på en låg sjukdomsaktivitet eller att patienten är i remission. Det kan också indikera:

Normala ANCA-värden

Normala ANCA-värden innebär att inga detekterbara nivåer av ANCA finns i blodet. Detta kan tyda på: