ASAT

99 kr

Leverprov

269 kr

ASAT

ASAT, eller aspartataminotransferas (även kallat SGOT, serum glutamic-oxaloacetic transaminase), är ett enzym som finns i levern, hjärtat, skelettmusklerna och andra vävnader. En ASAT-analys mäter nivåerna av detta enzym i blodet och används för att diagnostisera och övervaka lever- och hjärtsjukdomar samt muskelskador. Höga nivåer kan indikera skada på levern, hjärtat eller musklerna, medan normala värden tyder på att dessa organ fungerar korrekt.

Vad är ASAT?

ASAT är ett enzym som spelar en viktig roll i aminosyrametabolismen. Det finns i höga koncentrationer i levern, hjärtat, skelettmusklerna och mindre mängder i andra vävnader. När celler i dessa vävnader skadas, frisätts ASAT i blodomloppet, vilket gör att nivåerna i blodet stiger.

Funktioner av ASAT:

Användningsområden för ASAT-analys:

Betydelsen av ASAT-värden

ASAT-värdena i blodet kan variera beroende på ålder, kön och individuella faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga ASAT-värden

När ASAT-värdena är förhöjda, kan det indikera följande tillstånd:

Låga ASAT-värden

Låga ASAT-värden är ovanliga och är generellt inte kliniskt signifikanta. De kan dock förekomma i följande situationer:

Normala ASAT-värden

Normala ASAT-värden varierar beroende på ålder och kön, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala värden tyder på att levern, hjärtat och musklerna fungerar korrekt och att det inte finns någon pågående cellskada i dessa organ.