D-vitamin

495 kr

D-vitamin

D-vitamin är ett fettlösligt vitamin som är viktigt för kalcium- och fosfatbalansen i kroppen, vilket i sin tur påverkar benhälsan och immunförsvaret. En D-vitaminanalys mäter mängden 25-hydroxyvitamin D i blodet och används för att diagnostisera och övervaka D-vitaminbrist eller överskott. Höga eller låga värden kan indikera olika hälsoproblem, medan normala värden är viktiga för att upprätthålla god hälsa och optimal kroppsfunktion.

Vad är D-vitamin?

D-vitamin är ett vitamin som finns i två huvudformer: D2 (ergokalciferol) och D3 (kolekalciferol). D3 bildas i huden vid exponering för solljus och finns även i vissa animaliska livsmedel, medan D2 främst finns i växtbaserade livsmedel och tillskott. D-vitamin omvandlas i levern till 25-hydroxyvitamin D, den form som mäts i blodet för att bestämma D-vitaminstatus. Vidare omvandlas det i njurarna till dess aktiva form, kalcitriol.

Funktioner av D-vitamin:

Användningsområden för D-vitaminanalys:

Betydelsen av D-vitaminvärden

D-vitaminvärdena i blodet kan variera beroende på exponering för solljus, kost och individuella faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga D-vitaminvärden

När D-vitaminvärdena är förhöjda (hypervitaminos D), kan det indikera följande tillstånd:

Höga nivåer av D-vitamin kan leda till hyperkalcemi, vilket kan orsaka symtom som illamående, kräkningar, svaghet och njurskador.

Låga D-vitaminvärden

När D-vitaminvärdena är låga, kan det indikera följande tillstånd:

Låga nivåer av D-vitamin kan leda till rakit hos barn och osteomalaci hos vuxna, vilket orsakar mjuka och svaga ben. Det kan också bidra till osteoporos och ökad risk för frakturer.

Normala D-vitaminvärden

Normala D-vitaminvärden varierar beroende på laboratoriereferensvärden, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala värden tyder på att kroppen har tillräckligt med D-vitamin för att stödja benhälsa, immunfunktion och andra fysiologiska processer.