Erytrocyter

249 kr

Erytrocyter

Erytrocyter, eller röda blodkroppar, är den mest förekommande celltypen i blodet. De innehåller hemoglobin, ett protein som binder syre och gör det möjligt för erytrocyterna att transportera syre från lungorna till resten av kroppen och koldioxid tillbaka till lungorna för utandning. Röda blodkroppar har en typisk livslängd på cirka 120 dagar och produceras kontinuerligt i benmärgen.

Funktioner av Erytrocyter:

Användningsområden för Erytrocytanalys:

Betydelsen av Erytrocytvärden

Erytrocytvärdena kan variera beroende på ålder, kön, höjd över havet och andra individuella faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga Erytrocytvärden

När erytrocytvärdena är förhöjda (polycytemi), kan det indikera följande tillstånd:

Låga Erytrocytvärden

När erytrocytvärdena är låga (anemi), kan det indikera följande tillstånd:

Normala Erytrocytvärden

Normala erytrocytvärden varierar beroende på ålder och kön, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala värden är viktiga för att säkerställa att kroppen får tillräckligt med syre och att blodet har rätt viskositet för att cirkulera effektivt.