EVF

249 kr

EVF

EVF, eller erytrocytvolymfraktion (även känt som hematokrit), är ett mått på hur stor andel av blodets volym som utgörs av röda blodkroppar. En EVF-analys mäter denna andel och används för att diagnostisera och övervaka tillstånd som anemi, polycytemi och dehydrering. Höga eller låga värden kan indikera olika hälsoproblem, medan normala värden är viktiga för att upprätthålla god hälsa och optimal blodfunktion.

Vad är EVF?

EVF är ett uttryck för andelen röda blodkroppar i blodet i förhållande till blodets totala volym. Det är en viktig parameter som hjälper till att utvärdera blodets förmåga att transportera syre till kroppens vävnader och organ. EVF anges vanligtvis som en procentandel.

Funktioner av EVF:

Användningsområden för EVF-analys:

Betydelsen av EVF-värden

EVF-värdena kan variera beroende på ålder, kön, höjd över havet och andra individuella faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga EVF-värden

När EVF-värdena är förhöjda, kan det indikera följande tillstånd:

Låga EVF-värden

När EVF-värdena är låga, kan det indikera följande tillstånd:

Normala EVF-värden

Normala EVF-värden varierar beroende på ålder och kön, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala värden är viktiga för att säkerställa att kroppen får tillräckligt med syre och att blodet har rätt viskositet för att cirkulera effektivt.