Ferritin

279 kr

Ferritin

Ferritin är ett protein som lagrar järn i kroppens celler och frigör det på ett kontrollerat sätt. En ferritinanalys mäter mängden ferritin i blodet och används för att bedöma kroppens järndepåer. Höga eller låga ferritinnivåer kan indikera olika hälsoproblem, inklusive järnbrist, järnöverskott och inflammatoriska tillstånd. Normala värden är viktiga för att upprätthålla god hälsa och optimal kroppsfunktion.

Vad är Ferritin?

Ferritin är det huvudsakliga intracellulära proteinet som binder och lagrar järn. Det finns främst i levern, mjälten, benmärgen och musklerna, men en liten mängd cirkulerar också i blodet, vilket speglar kroppens totala järndepåer. När kroppen behöver järn för att bilda nya röda blodkroppar eller andra biologiska funktioner, frisätts järnet från ferritin.

Funktioner av Ferritin:

Användningsområden för Ferritin-analys:

Betydelsen av Ferritin-värden

Ferritin-värdena i blodet kan variera beroende på ålder, kön och individuella faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga Ferritin-värden

När ferritin-värdena är förhöjda, kan det indikera följande tillstånd:

Låga Ferritin-värden

När ferritin-värdena är låga, kan det indikera följande tillstånd:

Normala Ferritin-värden

Normala ferritin-värden varierar beroende på ålder och kön, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala värden tyder på att kroppens järndepåer är i balans och att det inte finns några pågående järnrelaterade problem.