Folat

349 kr

Folat

Folat, även känt som folsyra när det tillförs genom kosttillskott, är ett essentiellt B-vitamin som spelar en kritisk roll i flera kroppsfunktioner, inklusive DNA-syntes och celldelning. Korrekta nivåer av folat är särskilt viktiga under graviditet för att förebygga neuralrörsdefekter hos fostret. En analys av folatnivåer kan ge värdefull information om individens näringsstatus och behov av kostförändringar eller tillskott.

Vad är folat?

Folat är en term som används för att beskriva en grupp vattenlösliga B-vitaminer, även kända som vitamin B9. Det är avgörande för produktionen av röda och vita blodkroppar i benmärgen, för syntesen och reparationen av DNA och RNA, samt för att hjälpa till med snabb celldelning och tillväxt. Naturliga källor till folat inkluderar gröna bladgrönsaker, nötter, bönor och citrusfrukter.

Normala, låga och höga värden

Normala värden: Normala folatnivåer i blodet varierar beroende på laboratoriet, men ligger vanligtvis mellan 2.7 och 17.0 ng/mL. Dessa nivåer indikerar en adekvat folatstatus, vilket är nödvändigt för att upprätthålla god hälsa och optimal funktion av kroppens system.

Låga värden: Låga folatnivåer kan leda till folatbrist, vilket kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Symptom på folatbrist inkluderar utmattning, munsår, svullnad i tungan, grått hår, och tillväxtrubbningar. Under graviditet kan brist på folat öka risken för födelsedefekter, såsom neuralrörsdefekter. Låga värden kan också vara en indikation på underliggande tillstånd som celiaki eller Crohns sjukdom, som stör absorptionen av folat.

Höga värden: Höga nivåer av folat är mindre vanliga men kan förekomma, särskilt hos individer som tar tillskott. Även om toxiska nivåer av folat är ovanliga, kan extremt höga nivåer maskera symtom på vitamin B12-brist, vilket potentiellt kan leda till permanenta nervskador.

Analys av folatnivåer är ett viktigt verktyg för att utvärdera näringsstatus och identifiera möjliga näringsbrister eller överflöd som kan påverka allmänhälsan. Det är särskilt viktigt för kvinnor i fertil ålder att övervaka sina folatnivåer för att förebygga födelsedefekter. Regelbunden screening och lämpliga dietjusteringar eller tillskott kan hjälpa till att säkerställa att folatnivåerna ligger inom det normala intervallet, vilket bidrar till långsiktig hälsa och välbefinnande.