Glukos

95 kr

Glukos

Glukos är en form av socker som cirkulerar i blodet och fungerar som kroppens huvudsakliga energikälla. En glukosanalys mäter mängden glukos i blodet och används för att diagnostisera och övervaka diabetes, prediabetes och andra tillstånd som påverkar blodsockernivåerna. Höga eller låga glukosvärden kan indikera olika hälsoproblem, medan normala värden är viktiga för att upprätthålla kroppens funktioner och välbefinnande.

Vad är Glukos?

Glukos är en enkel sockerart som kroppen använder som primär energikälla. Det erhålls från kosten, främst genom kolhydratrika livsmedel, och bryts ner i mag-tarmkanalen för att sedan absorberas i blodet. Hormonet insulin, som produceras av bukspottkörteln, hjälper cellerna att ta upp glukos från blodet och använda det för energi.

Funktioner av Glukos:

Användningsområden för Glukosanalys:

Betydelsen av Glukosvärden

Glukosvärdena i blodet kan variera beroende på tid på dagen, kost och individuella faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga Glukosvärden

När glukosvärdena är förhöjda (hyperglykemi), kan det indikera följande tillstånd:

Låga Glukosvärden

När glukosvärdena är låga (hypoglykemi), kan det indikera följande tillstånd:

Normala Glukosvärden

Normala glukosvärden varierar beroende på om provet tas fastande eller efter måltid:

Normala värden tyder på att kroppens blodsockerreglering fungerar korrekt och att det inte finns några pågående problem med blodsockernivåerna.