Hb-Elektrofores

699 kr

Hb-Elektrofores

Hemoglobinelektrofores (Hb-elektrofores) är en laboratorietest som används för att separera och identifiera olika typer av hemoglobin i blodet. Denna analys är viktig för att diagnostisera och övervaka hemoglobinopatier, såsom sicklecellanemi och talassemi. Normala Hb-elektroforesvärden indikerar en normal distribution av hemoglobintyper, medan avvikande värden kan peka på genetiska blodsjukdomar eller andra hematologiska tillstånd.

Vad är Hb-elektrofores?

Hb-elektrofores är en metod som används för att separera de olika typerna av hemoglobin baserat på deras elektriska laddning och storlek. Genom att använda en elektrisk ström i en gelmatrix kan man identifiera och kvantifiera olika hemoglobintyper, vilket ger insikt i en persons hemoglobinprofil.

Funktioner av Hb-elektrofores:

Användningsområden för Hb-elektrofores:

Betydelsen av Hb-elektroforesvärden

Hb-elektroforesvärden kan variera beroende på ålder, etnicitet och genetiska faktorer. Värdena kategoriseras generellt som normala, höga eller låga.

Normala Hb-elektroforesvärden

Normala värden på Hb-elektrofores innebär en normal distribution av hemoglobintyper och tyder på att individen inte har någon hemoglobinopati. Hos en frisk vuxen person bör fördelningen av de vanligaste hemoglobintyperna se ut så här:

Normala värden indikerar en normal hemoglobinsammansättning och avsaknad av genetiska blodsjukdomar.

Höga Hb-elektroforesvärden

Förhöjda nivåer av vissa hemoglobintyper kan indikera olika genetiska tillstånd:

Låga Hb-elektroforesvärden

Låga nivåer av vissa hemoglobintyper kan också indikera specifika tillstånd: