HbA1c

295 kr

HbA1c

HbA1c, även känt som glykerat hemoglobin, är en blodprov som mäter den genomsnittliga blodsockernivån under de senaste två till tre månaderna. En HbA1c-analys används främst för att diagnostisera och övervaka diabetes. Höga HbA1c-värden kan indikera dåligt kontrollerad diabetes och ökad risk för komplikationer, medan normala värden tyder på god blodsockerkontroll. Låga värden kan indikera hypoglykemi eller andra hälsotillstånd.

Vad är HbA1c?

HbA1c är en form av hemoglobin som har bundit till glukos i blodet. När blodsockernivån är hög binds glukos till hemoglobin i de röda blodkropparna, vilket skapar HbA1c. Eftersom röda blodkroppar har en livslängd på cirka 120 dagar, ger HbA1c-nivån en bild av den genomsnittliga blodsockernivån över denna tidsperiod.

Funktioner av HbA1c:

Användningsområden för HbA1c-analys:

Betydelsen av HbA1c-värden

HbA1c-värdena i blodet kan variera beroende på ålder, kön och individuella faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga HbA1c-värden

När HbA1c-värdena är förhöjda, kan det indikera följande tillstånd:

Låga HbA1c-värden

När HbA1c-värdena är låga, kan det indikera följande tillstånd:

Normala HbA1c-värden

Normala HbA1c-värden varierar beroende på ålder och laboratoriereferensvärden, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala värden tyder på att blodsockernivåerna har varit inom ett hälsosamt intervall under de senaste två till tre månaderna, vilket minskar risken för diabetesrelaterade komplikationer.