hCG

279 kr

hCG

Humant koriongonadotropin (hCG) är ett hormon som produceras under graviditeten och spelar en viktig roll i att upprätthålla graviditeten. En hCG-analys mäter mängden hCG i blodet eller urinen och används främst för att bekräfta graviditet, övervaka graviditetsförloppet samt diagnostisera vissa medicinska tillstånd som ektopisk graviditet och vissa tumörer. Höga eller låga hCG-nivåer kan indikera olika tillstånd, medan normala värden är viktiga för att bekräfta en frisk graviditet.

Vad är hCG?

hCG är ett hormon som utsöndras av cellerna som bildar moderkakan kort efter att ett befruktat ägg har implanterats i livmoderväggen. hCG spelar en avgörande roll i att upprätthålla produktionen av progesteron, vilket är nödvändigt för att upprätthålla livmoderslemhinnan och stödja den växande fostret.

Funktioner av hCG:

Användningsområden för hCG-analys:

Betydelsen av hCG-värden

hCG-värdena i blodet kan variera beroende på graviditetsstadium och individuella faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga hCG-värden

När hCG-värdena är förhöjda, kan det indikera följande tillstånd:

Låga hCG-värden

När hCG-värdena är låga, kan det indikera följande tillstånd:

Normala hCG-värden

Normala hCG-värden varierar beroende på graviditetsvecka, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala värden tyder på en sund graviditetsutveckling och kan användas för att bekräfta graviditetsstadiet.