HDL

179 kr

Hjärt & Kärlprov

399 kr

HDL

HDL (höghdensitetslipoprotein) kallas ofta för "det goda kolesterolet" eftersom det hjälper till att transportera bort överskott av kolesterol från blodkärlen och tillbaka till levern för utsöndring. En HDL-analys mäter nivån av HDL-kolesterol i blodet och används för att bedöma risken för hjärt-kärlsjukdomar. Höga HDL-nivåer anses skyddande mot hjärtsjukdomar, medan låga nivåer kan öka risken.

Vad är HDL?

HDL är en typ av lipoprotein som transporterar kolesterol i blodet. Till skillnad från LDL (lågdensitetslipoprotein), som kan bidra till uppbyggnad av plack i artärerna, hjälper HDL till att avlägsna kolesterol från blodet och transportera det till levern, där det kan brytas ner och utsöndras.

Funktioner av HDL:

Användningsområden för HDL-analys:

Betydelsen av HDL-värden

HDL-värdena i blodet kan variera beroende på genetiska faktorer, kost, fysisk aktivitet och andra livsstilsfaktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga HDL-värden

När HDL-nivåerna är höga, kan det indikera följande tillstånd:

Låga HDL-värden

När HDL-nivåerna är låga, kan det indikera följande tillstånd:

Normala HDL-värden

Normala HDL-värden varierar beroende på ålder och kön, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala eller högre värden anses skyddande mot hjärt-kärlsjukdomar, medan lägre värden kan innebära en ökad risk.