Hemoglobin

249 kr

Hemoglobin

Hemoglobin är ett järnrikt protein som finns i röda blodkroppar. Varje molekyl av hemoglobin kan binda upp till fyra syremolekyler, vilket gör det möjligt att effektivt transportera syre från lungorna till kroppens vävnader och organ. Hemoglobin spelar också en viktig roll i att transportera koldioxid, en avfallsprodukt av cellandningen, tillbaka till lungorna för att andas ut.

Funktioner av Hemoglobin:

Användningsområden för Hemoglobinanalyss:

Betydelsen av Hemoglobinnivåer

Hemoglobinnivåerna i blodet kan variera beroende på ålder, kön, höjd över havet och andra individuella faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga Hemoglobinnivåer

När hemoglobinnivåerna är förhöjda (polycytemi), kan det indikera följande tillstånd:

Låga Hemoglobinnivåer

När hemoglobinnivåerna är låga (anemi), kan det indikera följande tillstånd:

Normala Hemoglobinnivåer

Normala hemoglobinnivåer varierar beroende på ålder och kön, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala nivåer är viktiga för att säkerställa att kroppen får tillräckligt med syre för att fungera optimalt.