HLA-B27

499 kr

HLA-B27

HLA-B27 är en genetisk markör som är starkt kopplad till flera inflammatoriska sjukdomar, särskilt olika former av spondylartropati såsom ankyloserande spondylit och reaktiv artrit. HLA-B27-analysen används för att identifiera närvaron av detta genetiska anlag, vilket är av stor betydelse för diagnos och prognos av dessa sjukdomar. Positiva HLA-B27-resultat kan indikera en ökad risk för att utveckla dessa sjukdomar, medan negativa resultat i allmänhet utesluter deras närvaro, även om de inte helt utesluter risken.

Vad är HLA-B27?

HLA-B27 är en specifik variant av det mänskliga leukocytantigenet (HLA), ett genetiskt system som kodar för proteiner som är nödvändiga för immunförsvarets funktion. HLA-B27 är starkt kopplat till flera inflammatoriska sjukdomar, särskilt spondylartropatier.

Funktioner av HLA-B27-analys:

Användningsområden för HLA-B27-analys:

Betydelsen av HLA-B27-värden

HLA-B27-värden rapporteras som antingen positiva eller negativa, och det finns ingen kvantitativ bedömning av nivåerna. Värdena kategoriseras som höga, låga eller normala.

Positiva HLA-B27-värden

Positiva HLA-B27-resultat är av särskild betydelse för diagnos och prognos av spondylartropatier och andra relaterade sjukdomar.

Negativa HLA-B27-värden

Negativa HLA-B27-resultat innebär i allmänhet att risken för att utveckla spondylartropatier är låg, men de utesluter inte sjukdomarnas närvaro.