Kalium

179 kr

Njurprov

299 kr

Kalium

Kalium är en viktig elektrolyt som spelar en avgörande roll i kroppens cellfunktion, nervsignalering och muskelsammandragning. En kaliumanalys mäter koncentrationen av kalium i blodet och används för att diagnostisera och övervaka tillstånd som påverkar kroppens elektrolytbalans, inklusive njursjukdomar, hjärtsjukdomar och hormonella störningar. Höga eller låga kaliumvärden kan indikera olika hälsoproblem, medan normala värden är viktiga för att upprätthålla kroppens funktioner.

Vad är Kalium?

Kalium är en elektrolyt som finns i alla kroppens celler och är nödvändig för många fysiologiska processer. Det spelar en central roll i att upprätthålla cellernas elektriska laddning, vilket är viktigt för nervsignalering, muskelsammandragning och hjärtfunktion. Kalium hjälper också till att reglera vätskebalansen och blodtrycket.

Funktioner av Kalium:

Användningsområden för Kaliumanalys:

Betydelsen av Kaliumvärden

Kaliumvärdena i blodet kan variera beroende på kost, njurfunktion och hormonella faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga Kaliumvärden

När kaliumvärdena är förhöjda (hyperkalemi), kan det indikera följande tillstånd:

Låga Kaliumvärden

När kaliumvärdena är låga (hypokalemi), kan det indikera följande tillstånd:

Normala Kaliumvärden

Normala kaliumvärden varierar något beroende på ålder och kön, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala värden tyder på att kroppens elektrolytbalans, nervfunktion och muskelfunktion fungerar korrekt.