Kolesterol

179 kr

Hjärt & Kärlprov

399 kr

Kolesterol

Kolesterol är en fettliknande substans som finns i kroppens celler och är nödvändig för att bygga cellmembran och producera vissa hormoner. En kolesterolanalys mäter nivåerna av olika typer av kolesterol i blodet, inklusive LDL (lågdensitetslipoprotein), HDL (höghdensitetslipoprotein) och triglycerider. Analysen används för att bedöma risken för hjärt-kärlsjukdomar. Höga kolesterolnivåer kan öka risken för hjärtsjukdomar, medan normala nivåer är ett tecken på god hjärthälsa.

Vad är Kolesterol?

Kolesterol är ett essentiellt lipidämne som spelar en viktig roll i kroppens olika funktioner. Det transporteras i blodet av lipoproteiner, främst LDL och HDL.

Typer av kolesterol:

Användningsområden för kolesterolanalys:

Betydelsen av Kolesterolvärden

Kolesterolvärdena i blodet kan variera beroende på kost, livsstil och genetiska faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga Kolesterolvärden

När kolesterolnivåerna är förhöjda, kan det indikera följande tillstånd:

Låga Kolesterolvärden

När kolesterolnivåerna är låga, kan det indikera följande tillstånd:

Normala Kolesterolvärden

Normala kolesterolvärden varierar något beroende på ålder och kön, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala värden indikerar en lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar och är ett tecken på god hälsa.