Kortisol

299 kr

Kortisol

Kortisol är ett steroidhormon som produceras av binjurarna, som sitter ovanpå njurarna. Det är känt som ett "stresshormon" eftersom det frisätts som svar på stress och låg blodsockernivå. Kortisol spelar också en avgörande roll i att reglera metabolism, immunsvar, blodtryck och inflammationsprocesser.

Funktioner av Kortisol:

Användningsområden för Kortisolanalys:

Betydelsen av Kortisolnivåer

Kortisolnivåerna i blodet, saliven eller urinen kan variera beroende på tid på dagen, stressnivåer och individuella faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga Kortisolnivåer

När kortisolnivåerna är förhöjda (hyperkortisolism), kan det indikera följande tillstånd:

Låga Kortisolnivåer

När kortisolnivåerna är låga (hypokortisolism), kan det indikera följande tillstånd:

Normala Kortisolnivåer

Normala kortisolnivåer varierar beroende på tid på dagen, eftersom kortisol följer en dygnsrytm där nivåerna är högst på morgonen och lägst på kvällen. Generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala nivåer indikerar att binjurarna och hypofysen fungerar korrekt och att kroppens stressrespons och metabolism är i balans.