Kreatinin

249 kr

Njurprov

299 kr

Kreatinin

Kreatinin är en avfallsprodukt som bildas vid nedbrytningen av kreatin, ett ämne som är viktigt för muskelenergi. En kreatinin-analys mäter mängden kreatinin i blodet och används för att bedöma njurarnas funktion. Höga nivåer kan indikera nedsatt njurfunktion eller njursjukdom, medan låga eller normala värden tyder på att njurarna fungerar korrekt.

Vad är Kreatinin?

Kreatinin är en nedbrytningsprodukt av kreatin, som finns i musklerna och är viktig för energiproduktion. Nivåerna av kreatinin i blodet är relativt stabila och påverkas av muskelmassa, kost och njurfunktion. Kreatinin elimineras från kroppen via njurarna, vilket gör det till en viktig markör för njurarnas filtreringsförmåga.

Funktioner av Kreatinin:

Användningsområden för Kreatinin-analys:

Betydelsen av Kreatinin-värden

Kreatinin-värdena i blodet kan variera beroende på ålder, kön, muskelmassa och njurfunktion. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga Kreatinin-värden

När kreatinin-värdena är förhöjda, kan det indikera följande tillstånd:

Låga Kreatinin-värden

Låga kreatinin-värden är ovanliga och är generellt inte kliniskt signifikanta, men de kan förekomma i följande situationer:

Normala Kreatinin-värden

Normala kreatinin-värden varierar beroende på ålder, kön och muskelmassa, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala värden tyder på att njurarna fungerar korrekt och att det inte finns någon pågående njurskada.