LDL

179 kr

Hjärt & Kärlprov

399 kr

LDL

LDL (lågdensitetslipoprotein) kallas ofta för "det onda kolesterolet" eftersom höga nivåer kan leda till uppbyggnad av plack i artärerna och öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. En LDL-analys mäter mängden LDL-kolesterol i blodet och används för att bedöma risken för hjärtsjukdomar och åderförkalkning. Höga LDL-nivåer innebär en ökad risk, medan normala eller låga nivåer är önskvärda för att bibehålla god hjärthälsa.

Vad är LDL?

LDL är en typ av lipoprotein som transporterar kolesterol i blodet. Kolesterol är nödvändigt för kroppens cellfunktioner, men när för mycket LDL-kolesterol finns i blodet kan det fastna på artärväggarna och bilda plack, vilket leder till åderförkalkning och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Funktioner av LDL:

Användningsområden för LDL-analys:

Betydelsen av LDL-värden

LDL-värdena i blodet kan variera beroende på kost, livsstil och genetiska faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga LDL-värden

När LDL-nivåerna är förhöjda, kan det indikera följande tillstånd:

Låga LDL-värden

När LDL-nivåerna är låga, kan det indikera följande tillstånd:

Normala LDL-värden

Normala LDL-värden varierar något beroende på individens riskprofil för hjärtsjukdomar, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala värden indikerar en lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar och är ett tecken på god hjärthälsa.