LDL/HDL-kvot

179 kr

Hjärt & Kärlprov

399 kr

LDL/HDL-kvot

LDL/HDL-kvoten är ett mått som används för att bedöma risken för hjärt-kärlsjukdomar genom att jämföra nivåerna av LDL (lågdensitetslipoprotein) och HDL (höghdensitetslipoprotein) i blodet. En hög kvot indikerar en högre risk för hjärtsjukdomar, medan en låg kvot anses skyddande. Denna analys ger en mer nyanserad bild av lipidprofilen än att bara titta på individuella kolesterolnivåer.

Vad är LDL/HDL-kvot?

LDL/HDL-kvoten är ett förhållande som jämför mängden LDL, ofta kallat "det onda kolesterolet", med mängden HDL, kallat "det goda kolesterolet". LDL transporterar kolesterol till kroppens celler men kan leda till plackbildning i artärerna om nivåerna är för höga. HDL, å andra sidan, transporterar överskott av kolesterol bort från artärerna och tillbaka till levern, där det kan brytas ner och utsöndras.

Betydelsen av kvoten:

Användningsområden för LDL/HDL-kvoten:

Betydelsen av LDL/HDL-kvotens värden

LDL/HDL-kvoten kan variera beroende på kost, livsstil och genetiska faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga LDL/HDL-kvoter

När LDL/HDL-kvoten är hög, kan det indikera följande tillstånd:

Låga LDL/HDL-kvoter

När LDL/HDL-kvoten är låg, kan det indikera följande tillstånd:

Normala LDL/HDL-kvoter

Normala LDL/HDL-kvoter varierar beroende på individens riskprofil för hjärtsjukdomar, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala eller optimala kvoter indikerar en lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar och är ett tecken på en balanserad lipidprofil.