Leukocyter

249 kr

Leukocyter

Leukocyter, även kända som vita blodkroppar, är en viktig del av kroppens immunsystem och spelar en central roll i att bekämpa infektioner och andra sjukdomar. En analys av leukocyter mäter antalet vita blodkroppar i blodet och används för att identifiera och övervaka infektioner, inflammatoriska sjukdomar och andra tillstånd som påverkar immunsystemet. Höga eller låga värden kan indikera olika hälsotillstånd som kräver medicinsk uppmärksamhet.

Vad är Leukocyter?

Leukocyter är en typ av blodkroppar som är essentiella för kroppens försvar mot infektioner och andra främmande ämnen. Det finns flera typer av leukocyter, inklusive neutrofiler, lymfocyter, monocyter, eosinofiler och basofiler, som alla har specifika funktioner i immunsvaret.

Användningsområden för leukocytanalys:

Betydelsen av Leukocytvärden

Leukocytvärdena i blodet kan variera beroende på flera faktorer, inklusive infektioner, inflammation och benmärgsfunktion. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga Leukocytvärden

När leukocytvärdena är förhöjda (leukocytos), kan det indikera följande tillstånd:

Låga Leukocytvärden

När leukocytvärdena är låga (leukopeni), kan det indikera följande tillstånd:

Normala Leukocytvärden

Normala leukocytvärden varierar något beroende på ålder och kön, men ligger vanligtvis mellan 4 000 och 11 000 celler per mikroliter blod. Normala värden tyder på att immunsystemet fungerar som det ska och att det inte finns någon pågående infektion eller inflammation.