MCH

249 kr

MCH

MCH, eller medelcellhemoglobin (mean corpuscular hemoglobin), är ett mått på den genomsnittliga mängden hemoglobin i en enskild röd blodkropp. En MCH-analys mäter denna mängd och används för att diagnostisera och övervaka olika typer av anemier och andra blodrelaterade sjukdomar. Höga eller låga värden kan indikera olika hälsoproblem, medan normala värden är viktiga för att upprätthålla god blodfunktion och hälsa.

Vad är MCH?

MCH är en av de parametrar som rutinmässigt mäts vid en fullständig blodstatus (CBC, complete blood count). Det är ett viktigt mått som hjälper till att bestämma den genomsnittliga mängden hemoglobin i en röd blodkropp. MCH-värdet uttrycks i pikogram (pg).

Funktioner av MCH:

Användningsområden för MCH-analys:

Betydelsen av MCH-värden

MCH-värdena kan variera beroende på ålder, kön och individuella faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga MCH-värden

När MCH-värdena är förhöjda (hyperkromi), kan det indikera följande tillstånd:

Låga MCH-värden

När MCH-värdena är låga (hypokromi), kan det indikera följande tillstånd:

Normala MCH-värden

Normala MCH-värden varierar beroende på ålder och kön, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala värden är viktiga för att säkerställa att de röda blodkropparna kan transportera syre effektivt till kroppens vävnader och organ.