Natrium

179 kr

Njurprov

299 kr

Natrium

Natrium är en viktig elektrolyt som spelar en central roll i kroppens vätskebalans, nervfunktion och muskelaktivitet. En natriumanalys mäter koncentrationen av natrium i blodet och används för att diagnostisera och övervaka tillstånd som påverkar kroppens elektrolytbalans, inklusive dehydrering, njursjukdomar och hormonella störningar. Höga eller låga natriumnivåer kan indikera olika hälsoproblem, medan normala värden är nödvändiga för att upprätthålla kroppens funktioner.

Vad är Natrium?

Natrium är en elektrolyt som finns i alla kroppsvätskor och är avgörande för att upprätthålla vätskebalansen, stödja nerv- och muskelfunktion samt reglera blodtrycket. Natrium hjälper till att reglera osmotiskt tryck, vilket är viktigt för att upprätthålla rätt mängd vätska inuti och utanför cellerna.

Funktioner av Natrium:

Användningsområden för Natriumanalys:

Betydelsen av Natriumvärden

Natriumvärdena i blodet kan variera beroende på vätskebalans, njurfunktion och hormonella faktorer. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga Natriumvärden

När natriumvärdena är förhöjda (hypernatremi), kan det indikera följande tillstånd:

Låga Natriumvärden

När natriumvärdena är låga (hyponatremi), kan det indikera följande tillstånd:

Normala Natriumvärden

Normala natriumvärden varierar något beroende på ålder och kön, men generellt anses följande nivåer vara hälsosamma:

Normala värden tyder på att kroppens vätskebalans, nervfunktion och muskelfunktion fungerar korrekt.