NT-proBNP

1295 kr

NT-proBNP

NT-proBNP (N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide) är en biomarkör som används för att utvärdera hjärtats funktion, särskilt för att diagnostisera och övervaka hjärtsvikt. En NT-proBNP-analys mäter nivåerna av detta prohormon i blodet, där höga värden kan indikera hjärtsvikt eller andra hjärtsjukdomar, medan normala värden tyder på en välfungerande hjärtfunktion. Låga värden är sällsynta och har oftast mindre klinisk betydelse.

Vad är NT-proBNP?

NT-proBNP är ett prohormon som produceras av hjärtats ventriklar som svar på ökat tryck eller volymbelastning. När hjärtat arbetar hårdare än normalt, klyvs prohormonet BNP (brain natriuretic peptide) och NT-proBNP frisätts i blodet. NT-proBNP används som en biomarkör för att utvärdera hjärtats funktion och identifiera hjärtsvikt.

Funktioner av NT-proBNP:

Användningsområden för NT-proBNP-analys:

Betydelsen av NT-proBNP-värden

NT-proBNP-värden i blodet kan variera beroende på ålder, kön, njurfunktion och underliggande medicinska tillstånd. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga NT-proBNP-värden

När NT-proBNP-värdena är förhöjda, kan det indikera följande tillstånd:

Låga NT-proBNP-värden

Låga NT-proBNP-värden är ovanliga och har oftast mindre klinisk betydelse. De kan indikera:

Normala NT-proBNP-värden

Normala NT-proBNP-värden varierar beroende på ålder och laboratoriets referensintervall, men generellt anses följande nivåer vara normala:

Normala värden tyder på en välfungerande hjärtfunktion och avsaknad av hjärtsvikt eller andra hjärtsjukdomar.