PTH

239 kr

PTH

Parathyreoideahormon (PTH) är ett hormon som produceras av bisköldkörtlarna och spelar en viktig roll i att reglera kalcium- och fosfatnivåerna i blodet. En PTH-analys används för att utvärdera bisköldkörtelfunktionen och identifiera tillstånd som hyperparatyreoidism, hypoparatyreoidism och andra sjukdomar som påverkar kalcium- och fosfatbalansen. Höga eller låga PTH-nivåer kan indikera olika medicinska tillstånd, medan normala värden är viktiga för att säkerställa kroppens kalciumhomeostas.

Vad är PTH?

Parathyreoideahormon (PTH) utsöndras av bisköldkörtlarna, som är fyra små körtlar belägna bakom sköldkörteln. PTH är centralt för att upprätthålla stabila kalciumnivåer i blodet, vilket är viktigt för nervfunktion, muskelkontraktion och benhälsa.

Funktioner av PTH:

Användningsområden för PTH-analys:

Betydelsen av PTH-värden

PTH-värden i blodet kan variera beroende på olika faktorer som kalciumnivåer, njurfunktion och näringstillstånd. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga PTH-värden

När PTH-värdena är förhöjda (hyperparatyreoidism), kan det indikera följande tillstånd:

Låga PTH-värden

Låga PTH-värden (hypoparatyreoidism) kan indikera följande tillstånd:

Normala PTH-värden

Normala PTH-värden varierar beroende på laboratoriets referensintervall, men generellt anses följande nivåer vara normala:

Normala värden tyder på att kroppens kalcium- och fosfatbalans fungerar korrekt, och att det inte finns några pågående problem med bisköldkörtelfunktionen.