SR (sänka)

299 kr

SR (sänka)

SR, eller sänkningsreaktionen (även kallad "sänka"), är ett blodprov som mäter hastigheten med vilken röda blodkroppar sjunker till botten av ett provrör under en timme. Denna analys används främst för att upptäcka inflammation i kroppen. Höga SR-värden kan indikera inflammatoriska tillstånd, medan normala värden tyder på frånvaro av inflammation.

Användningsområden för SR-analys:

Betydelsen av SR-värden

SR-värdena i blodet kan variera beroende på graden och typen av inflammation i kroppen. Värdena kategoriseras generellt som höga, låga eller normala.

Höga SR-värden

När SR-värdena är förhöjda, kan det indikera följande tillstånd:

Låga eller normala SR-värden

Låga eller normala SR-värden har följande betydelser: