Hälsokontroll Premium

Hälsokontroll Premium

1995 kr

Hälsokontroll Premium är vår största och mest omfattande hälsokontroll, anpassad för alla. Utför en djupgående analys av viktiga hälsoområden som hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder. Identifiera tidiga tecken på hälsoproblem och få en detaljerad översikt av din hälsa. Med Hälsokontroll Plus får du möjlighet att baserat på dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Utöver grundläggande analyser får läkaren en fördjupad förståelse för din hjärt- och kärlhälsa samt njurstatus, vilket hjälper till att bedöma risken för hjärtinfarkt, stroke och muskelsjukdomar samt utesluta fysiskt baserad nedstämdhet.

Vilka analyser ingår?

Vanliga frågor

Inför beställning av din hälsokontroll/blodprov.

Ja! Du kan beställa en hälsokontroll och/eller blodprov till vem du vill men det är viktigt att rätt personuppgifter anges och att identitetshandlingar tas med vid provtagning.

Du behöver handlingar som styrker din identitet vid provtagning, en mailadress och ett telefonnummer som vi och våra samarbetspartners kan nå dig på.

Ja! Du behöver inte BankID för att beställa en hälsokontroll och/eller blodprov men du behöver BankID för att komma åt din personliga sida. Om du saknar Mobilt BankID kan vi posta dig dina provsvar och ditt läkarutlåtande. Avsaknad av Mobilt BankID ska inte vara ett hinder för dig att förebygga och förbättra din hälsa för ett friskare liv genom hälsokontroll och hälsotracking.

Det är upp till enskilda arbetsgivare att avgöra om de räknar hälsokontroll och/eller blodprov som friskvård. Uplife kan inte vara med på exempelvis Epassi då det är momsfria hälsokontroller och blodprover.

Ja! Du kan ångra ditt köp av hälsokontroll och/eller enskild blodprov inom 14 dagar. Uplife tar ut en administrativ avgift på 250kr.

Nej. Uplife är ingen skattefinansierad tjänst varför frikort inte gäller för våra hälsokontroller och blodprover eller andra tjänster.

Efter beställning av din hälsokontroll/blodprov.

Nej. Men du kan gå till valfri provtagningsställe så länge det är samma laboratorie. Dock ser vi gärna att du i första hand går till den provtagningsställe du väljer vid din beställning av en hälsokontroll och/eller blodprov.

Många av våra samarbetspartner erbjuder drop-in. För de som erbjuder tidsbokade provtagningar ska du kontakta dessa mottagningar direkt.

Din beställning på Uplife är giltigt i 3 månader, därefter anses den vara förbrukad. Men vänta inte med att lämna blodprov så snart du kan. Målet är att du ska göra en hälsokontroll och hälsotrackning redan idag för en friskare imorgon.

Nej! Det går inte att ändra din beställning i efterhand.

Många av våra samarbetspartner för blodprov och hälsokontroll erbjuder drop-in. För de som erbjuder tidsbokade provtagningar ska du kontakta dessa mottagningar direkt.

Efter provtagning för din hälsokontroll/blodprov.

Du får sms om när dina provsvar på din hälsokontroll och/eller blodprov börjat komma in. Dina provsvar finns tillgängliga i takt med att de blir analyserade, vissa provsvar på din hälsokontroll och/blodprov kan vara klara redan inom några timmar, men det kan ta upp till 2-3 vardagar innan samtliga provsvar är färdiga. Tekniska och/eller logistiska problem utanför vår kontroll kan i vissa fall göra att provsvaren dröjer ytterligare. En hälsokontroll och hälsotracking består av många delar och när samtliga provsvar har inkommit behöver de granskas och kommenteras av en läkare. Detta kan ta ytterligare några dagar.

Säkert och digitalt, genom att du loggar in på "Min hälsa" på vår hemsida med Mobilt BankID. Där kommer du åt dina provsvar på din hälsokontroll och/eller blodprov. Där finns även ditt läkarutlåtande med rekommendationer på hur du förbättrar din hälsa och dina värden.

Efter provsvar på din hälsokontroll/blodprov.

Efter att våra läkare granskat dina blodprover och provresultaten i din hälsokontroll kommer du att vägledas i hur du ska agera.

Nej. Vi på Uplife skriver inte remisser. Om vi hittar avvikande värden i en hälsokontroll och/eller blodprov, som vi på Uplife bedömer vara i behov av åtgärd utöver vår kompetens så kommer vi att hänvisa dig till rätt instans.

Uplife erbjuder i dagsläget ingen receptförskrivning, utan erbjuder enbart hälsokontroller, blodprover och hälsotracking i förebyggande syfte.